PRO Plzeň si zvolila své městské vedení!

PRO Plzeň si zvolila své městské vedení! 💪
🗣 Každý obvod ve kterém máme členskou základnu poslal svých 10 zástupců. 👥 Nakonec nás bylo 41 jelikož i Malesice a Dolní Vlkýš měla svého jednoho zástupce a to starostu Aleše Tolara. Předsedou PRO Plzeň se stal Radek Mráz👏 Místopředsedové jsou Nikola Šimlová, Jiří WinkelhöferTomáš KotoraMichael Sinkule, Jakub Dort a Aleš Tolar

V současné době již máme 159 členů! 🎉

Chcete se k nám přidat? 🤝
📲 proplzen.cz/pridejte-se-k-nam

Projektová příprava – Zateplení a výstavba zelených střech u pavilonů 2 a 3 v areálu 91. MŠ

Jiří Uhlík, místostarosta MO Plzeň 1, který má ve své působnosti investice navrhl do jmenovitého seznamu investičních akcí Projektovou přípravu na "zelené střechy" v areálu 91. MŠ, Jesenická  

V areálu 91. MŠ, Jesenická 11 se nachází pavilony, které nejsou využívány pro provoz MŠ a jsou pronajímány. Jedná se o dvoupodlažní pavilony 1, 2 a 3. U pavilonu 2 a 3 jsou v současné době stávající střechy v dezolátním stavu, zatéká do tříd a je tedy nutná celková rekonstrukce těchto střech. Střecha na pavilonu 1 byla již kompletně opravena a zateplena v roce 2013. Pozemky pavilonu 2 a 3 se nachází v katastrálním území Bolevec, parcelní číslo 3531 a 3532.

V rámci projektu je uvažováno s demontáží stávající dvouplášťové skladby střešní konstrukce, s tím, že na železobetonových stropních panelech bude provedena nová střešní konstrukce se zateplením, včetně návrhu střech zelených. V návaznosti na návrh zelených střech bude nutno v projektu staticky posoudit únosnost stávajících stropních panelů a řešeno bude též odstranění stávajících vláknitých desek s obsahem dřeva a azbestu, které tvoří střešní plášť.

 

 

 

V Plzni jsme ustanovili první místní organizace

V měsíci jsme dubnu vznikli hned 3 místní organizace hnutí PRO Plzeň 

V návaznosti na velký počet přihlášek do hnutí PRO Plzeň, se hnutí rozhodlo utvořit místní organizace.

Jako první vznikla Místní organizace MO Plzeň 1, která díky úspěchu ve volbách 2018, má svého místostarostu. Na ustavující schůzi se zvolilo tříčlenné vedení - předsedou byl zvolen Jiří Winkelhöfer a místopředsedy Jiří Uhlík, MBA a Lucie Pernglau. 

V minulém týdnu proběhlo ustavující zasedání také organizace MO Plzeň 2 - Slovany a MO Plzeň 3. 

MO Plzeň 2 - Slovany byl předsedou zvolen Ing. Tomáš Kotora a místopředsedy Mgr. Karolína Prokopová a Anna Ungrová. Na Centrální části MO Plzeň 3 byl předsedou zvolen Michael Sinkule a místopředsedy Mgr. Nikola Šimlová a Radomír Řezanina. 

"V budoucnu nás čeká ustanovení organizace na Doubravce a počítáme i s malými obvody. Jako první budou Malesice, kde máme skvělého starostu Aleše Tolara. Zaměříme se také na další části. Jsem rád, že do hnutí PRO Plzeň hlásí stále noví členové a hnutí může pokračovat ve své práci, kterou jsme započali v roce 2018. Dnes má hnutí přes 120 členů a stále rosteme. Všem předsedům gratuluji a těším se na jejich práci": Radek Mráz   

 

 

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2019 PRO Plzeň