Veselé Vánoce Plzeňáci

Přátelé, fanouškové, Plzeňáci ❤️,
celé naše hnutí PRO Plzeň vám přeje klidné prožití vánočních svátků, usměvavý Štědrý večer a pohodu v posledních dnech roku 2021 ❤️ 🥂
PR❤️ Plzeň

rok 2021 - Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

Postavení kontrolního výboru je značně specifické. Zatímco ostatní výbory dohlížejí na činnost Plzeňského kraje v různých oborech, kontrolní výbor dohlíží na činnost ostatních výborů.

Jednou z hlavních činností výboru je ověření, zda všechna hlasování byla provedena v souladu s právním pořádkem, kdy je ověřován počet hlasujících, počet přítomných, a provedení kontroly zápisu a zda byl zápis podepsán pověřenými osobami. Kromě kontroly ostatních výborů se výbor zaměřuje na kontrolu samotného krajského úřadu, krajem zřizovaných organizací a také krajským úřadem vydávaných směrnic. Ze zřizovaných organizací byly kontroly v letošním roce provedeny v Nemocnici následné péče Sv. Anny a v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany. Z výborů byly kontrole podrobeny výbor pro zdravotnictví, výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost a finanční výbor.

Kromě pravidelných setkání výboru probíhají také kontroly v terénu, při kterých je vždy přítomen předseda výboru a dva jeho členové. Vždy se klade důraz, aby tyto kontroly byly prováděny prezenčně, ale vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bylo nutné provést v tomto roce tyto kontroly distanční formou prostřednictvím videokonference.

Celkově lze konstatovat, že během kontrolní činnosti nebyly shledány žádné výrazné nedostatky, které by výrazně ohrožovaly chod kontrolovaných subjektů. V případě malých nedostatků došlo k jejich odstranění a uvedení do souladu s právními předpisy.

Ing. Tomáš Kotora /PRO Plzeň/ - člen Kontrolního výboru P

rok 2021 - Výbor pro dopravu

Výbor pro dopravu

Po celý rok 2021 se výbor pro dopravu scházel minimálně 1x měsíčně. Zasedání výboru je vždy spojeno s účastí hosta ze spolupracujících institucí jako jsou Správa železnic, POVED/Plzeňský Organizátor VEřejné Doprav/, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.

Prakticky po celý rok se řeší rozpočet Plzeňského kraje v oblasti dopravy, plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje, koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v kraji. Plány Plzeňského kraje v oblasti dopravy na výboru často prezentuje osobně náměstek hejtmanky pro dopravu Ing. Pavel Čížek.

Probírána byla také problematika zavádění bezpečnostních systémů ETSC na tratích v Plzeňském kraji, kdy nové bezpečností systémy eliminují chyby strojvůdců a v případě jejich pochybení zastaví vlak automaticky, aby nedocházelo ke srážkám vlaků.

Celkově lze činnost výboru vnímat pozitivně. Dopravní výbor má řadu svých specifik. Je třeba pochopit nejen samotné údaje z prezentovaných materiálů, ale taktéž vnímat další souvislosti, které v případě přijetí jednoho dopravního opatření přinesou řadu změn v jiných částech dopravy. Členové výboru se do značné míry musí spolehnout na názory odborníků z oblasti dopravy a přihlédnout k jejich vyjádřením.

František Synáč /PRO Plzeň/ - člen Výboru pro dopravu

rok 2021 - Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se pod vedením Ing. Vladimíra Tichého v roce 2021 sešel celkem 6x, kdy polovina setkání proběhla prezenčním způsobem a druhá polovina proběhla on-line formou.

Hlavní věcnou problematikou, kterou se výbor zabývá, jsou změny v rejstříku škol a školských zařízení. Výbor řeší také změnu zájmu studentů o různé obory středních škol, kdy jsou průběžně navyšovány resp. snižovány kapacity u jednotlivých oborů středních škol. V rámci jednání výboru byla také vedena diskuse k otevření nových základních, středních a vyšších odborných škol v rámci Plzeňského kraje.

V rámci průběžné činnosti výboru byli jeho členové seznámeni s výsledky maturitních zkoušek na školách v Plzeňském kraji a taktéž s výsledky přijímacího řízení na střední školy v kraji.

Na zasedání výboru byly Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje prezentovány 2 rozsáhlé analýzy, a to Regionální predikce trhu práce v Plzeňském kraji a Analýza vývoje počtu žáků na středních školách v Plzeňském kraji. Na základě zmíněných analýz bude výbor ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu navyšovat kapacitu studentů u jednotlivých škol.

Celkově lze shrnout fungování výboru jako velice kvalitní, kdy prozatím odvedená činnost předsedy výboru Ing. Tichého a také dalších členů výboru vedou k zvyšování kvality školství v Plzeňském kraji a přispívá ke snižování nezaměstnanosti napříč celým krajem 

Ing. Vladimír Tichý /PRO Plzeň/ - předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Jiří Winkelhöfer /PRO Plzeň/ - člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2021 PRO Plzeň