Jsme PRO Plzeň sportovnější

  • Větší podpora amatérského sportu v Plzni – chceme rozdělit 100.000.000,- Kč z rozpočtu města Plzně = 1,1% z rozpočtu města Plzně. Zlepší se finanční zázemí sportovních klubů a jednot. Kluby budou mít možnost finance použít i pro trenéry a správce areálů.
  • Program FVE (fotovoltaická elektrárna) a Tepelná čerpadla pro sportovní kluby a jednoty. S ohledem na razantní nárůst cen energií, které velmi zasáhnou do rozpočtů všech sportovních klubů a spolků, připravíme dotační program rozdělený do několika let. Cílem je vybudování FVE, popř. instalace tepelných čerpadel do objektů v majetku (v dlouhodobém pronájmu, ve výpůjčce) sportovních klubů a spolků. Pro program využijeme skvělé práce magistrátního útvaru ÚKEP (Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně). Cílem je co největší spoluúčast státu a Národní sportovní agentury. Díky projektu uspoří sportovní kluby a spolky mnoho finančních prostředků, které mohou následně investovat do svého rozvoje či do mládeže. Program bude bez spoluúčasti sportovních klubů a jednot!
  • Podpoříme efektivní provozování sportovišť, především výměnu zářivkových za LED svítidla, nebo použití „šedé vody“ či dešťové vody přímo na sportovišti a v areálu sportovního klubu. Všechny tyto kroky pomohou klubům a spolkům mít menší provozní náklady na provoz svého areálu.
  • Větší propojení mateřských a základních škol se sportovními kluby v  místě jejich působení. Dětem to usnadní seznámit se sportem a vzbudit v nich zájem. Zároveň se posiluje propojení místní komunity. Takové aktivity by měly být podpořeny z rozpočtu města Plzně.
  • Otevření sportovišť pro veřejnost. V nevyužívaných hodinách sportovní kluby otevřou svá sportoviště pro veřejnost. Čas, který nabídne sportovní klub, uhradí samospráva za sjednanou cenu. Příklad: Od 13:00h do 15:00h – otevření fotbalového hřiště za přítomnosti zástupce sportovního klubu. Děti s rodiči i mládež si tak mohou přijít volně zasportovat, jedná se o tzv. Švédský model.
  • Trénink a koučink jako podpora sportovních klubů. Ve spolupráci s Plzeňským krajem vznikne systém podpory tréninků a vzdělávání „amatérských“ trenérů /trenérů rodičů/. Umožníme bezplatné vzdělávání formou seminářů. Profesionální kluby, které město Plzeň a Plzeňský kraj podporuje, poskytnou své hráče a trenéry k účasti na tréninkové jednotce či semináři s trenéry.

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Toužimská 1685/23
323 00 Plzeň

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Provozuje PRO Plzeň. Všechna práva vyhrazena.