rok 2021 - Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

  • Vydáno: 12. prosinec 2021

Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing 

Úzce profilovaný výbor Plzeňského kraje se s ohledem na pokračující pandemii COVID schází pouze jedenkrát v průběhu dvou měsíců. V  letošním roce 3x proběhla jednání výboru prezenční formou a jinak se jednání výboru uskutečnilo prostřednictvím videohovoru.

Činnost výboru je do značné míry vázána na cestovní ruch a spolupráci s partnerskými regiony napříč Evropskou unií, která je, bohužel, vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirem značně omezena. V následujících měsících by právě tento výbor měl být klíčovým pro znovurestartování cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

V rámci marketingové kampaně byl schválen návrh našeho zástupce Radomíra Řezaniny. Ten doporučil informovat občany kraje o očkování proti COVID prostřednictvím obecních rozhlasů. Bohužel nejvíce „PR“ nápad na tzv. covidovou tramvaj nebyl z finančních důvodů schválen.

Výbor se zaměřil také na úspory nákladů. Mění se způsob distribuce krajského zpravodaje, kdy pro město Plzeň byla určena výdejní místa a v menších městech a obcích bude krajský zpravodaj k dispozici na úřadech, případně v místních obchodech. Identická verze krajského zpravodaje bude k dispozici i v elektronické podobě na webových stránkách kraje.

Jediná výtka se týká administrativní činnosti výboru.  I přes pokyn předsedy výboru členové opakovaně neobdrželi pozvánky na akce pořádané Plzeňským krajem.

Nezbývá než věřit, že covidová doba již brzy pomine a Plzeňský kraj opětovně naváže na předchozí přeshraniční spolupráci a také uzavře nová partnerství, která přinesou pozitiva pro občany ve sféře nejen ekonomické, ale také kulturní a sociální.

Radomír Řezanina /PRO Plzeň/ - člen Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Toužimská 1685/23
323 00 Plzeň

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© PRO Plzeň. All rights reserved.