Plzeňané považují bezpečnost za svou prioritu, PRO PLZEŇ také! - Rozhovor pro Plzeňský rozhled

  • Vydáno: 29. listopad 2022

Žít a pracovat ve svém městě s pocitem klidu a bezpečí, to si přáli občané krajského města už před lety, když radnice zadala dotazník na téma spokojenost a priority. S touto myšlenkou se ztotožňuje i současný radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer. Musíme   však po pravdě říci, že za několik posledních let se mnohé změnilo. O rozhovor na toto téma jsme proto požádali právě nového radního

Sotva jste usedl na radnici, už jste musel řešit rezignaci velitele městské policie…

To je pravda, budeme hledat nového velitele, protože ten současný – Petr Vlk – rezignuje na svoji funkci u městské policie a skončí k 31. prosinci 2022.  Po veliteli jsme požadovali návrh opatření, jak zlepšit fungování městské policie. Jeho návrh však nebyl uspokojivý, nenašli jsme shodu, jak zlepšit řízení Městské policie Plzeň. S panem primátorem rozhodnutí pana Vlka nepokračovat ve funkci velitele městské policie akceptujeme a děkujeme mu za odvedenou práci. Naším úkolem nyní je, abychom co nejrychleji našli nového velitele s manažerskými schopnostmi, který dokáže městskou policii personálně stabilizovat a který bude vnímat bezpečnostní situaci v centru města jako zásadní. Nového velitele bychom chtěli najít do konce letošního roku.

Není tajemstvím, že i strážníci měli výhrady k některým rozhodnutím, jako byly například jednočlenné hlídky…

To bylo opravdu žhavé téma a já strážníkům rozumím. Proto jsme se rozhodli urychleně tento úkol vyřešit, což se povedlo a od pátku 11. listopadu od 18 hodin se do ulic Plzně vrátily dvoučlenné hlídky namísto jednočlenných. Jde o jeden z dalších kroků, které mají pomoci zlepšit bezpečnostní situaci v Plzni. Budeme se také bavit o tom, jak posílit dozor strážníků nad dodržováním pořádku na frekventovaných místech, mezi které patří náměstí Republiky, Americká třída či hlavní vlakové nádraží. Jednočlenné hlídky měly napomoci tomu, aby bylo strážníky vidět na více místech. Ale už se nemyslelo na jejich bezpečnost. Není proto divu, že se proti tomuto kroku   zvedla vlna nevole jak ze strany strážníků, tak veřejnosti.

Problematickým místem je hlavně centrum města, kde je nejvíce barů, klubů a dalších míst, kde to doslova v noci žije. Bohužel i kriminalitou. Znáte východisko z této situace?

Ano, s tím souhlasím. Je pravdou, že centrum města, zejména pak o víkendových nočních hodinách, je nejvíce zatíženou lokalitou, nikoliv však z pohledu kriminality, ale spíše z pohledu narušování veřejného pořádku. Východiskem z této situace určitě bude zvýšení četnosti zejména pěších hlídek strážníků městské policie v úzké součinnosti s Policií ČR v přímé kombinaci s využíváním chytrých technologií. Tím mám na mysli nejenom rozšiřování městského kamerového dohlížecího systému, ale především jeho analytické nadstavby v některých lokalitách pak doplněné o detektory panického výkřiku.

Mnoho lidí má za to, že bezpečnost v Plzni se zhoršila s velkým přílivem cizinců. Jak se na to díváte?

Chápu, že vnímání pocitu bezpečí Plzeňanů negativně ovlivňuje zvýšený počet osob jiné národnosti např. v centru města, v rekreačních oblastech anebo v obchodních centrech. Svůj podíl na to mají i jiné životní návyky cizinců. Nechci se na to vymlouvat, ale podobná a mnohdy mnohem horší situace je ve většině evropských měst na západ od našich hranic. Požádal jsem proto vedení MP i Policií ČR, aby se problému dlouhodobě věnovaly. Chystáme rovněž znovuzavedení pravidelných kontrol ubytoven, kde jsou cizinci ubytováni.

Má město Plzeň dostatek svých strážníků?

Město Plzeň disponuje početně jednou z největších městských policií v ČR. Přesto prvořadým úkolem nového velitele MP bude nejenom personální situaci u městské policie stabilizovat, ale zasadit se i o to, aby se dařil nábor nově příchozích strážníků. V současné době chybí cca 40 zaměstnanců MP.

Pane radní, jaké oblasti v rámci bezpečnosti ve městě byste osobně preferoval? Máte na to čtyři roky, což není právě mnoho…

Jak jsem již výše uvedl, začali jsme společně s panem primátorem stabilizovat situaci uvnitř městské policie, což je dobrý začátek ke zlepšení jejího fungování. V současné době již hledáme i vhodnější zázemí pro obvodní služebnu Slovany a chystáme se v tom pokračovat i v dalších plzeňských obvodech. Rádi bychom využili nabídky Českých drah pro možnost zřízení služebny či alespoň stanice MP v budově hlavního vlakového nádraží. Budu se věnovat i oblasti využívání chytrých systémů, tedy smart řešení, chcete-li, nejen v oblasti bezpečnosti, plynulosti silničního provozu, ale i v oblasti krizového řízení. Dnes jsme na špičce, v porovnání s ostatními městy, ve spolupráci se složkami IZS cestou našeho bezpečnostního odboru. Tyto složky zároveň využívají pro zvládnutí složitých krizových či bezpečnostních situací drony provozované Správou informačních technologií města Plzně. K bezpečnosti patří neodmyslitelně i prevence kriminality a protidrogová prevence. Zde bych rád pokračoval v podpoře preventivních programů, které se městu daří financovat vlastními prostředky, ale i prostředky čerpanými z různých dotačních titulů.

 

Zdroj: https://plzenskyrozhled.cz/plzenane-povazuji-bezpecnost-za-svou-prioritu-radnice-take/

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Toužimská 1685/23
323 00 Plzeň

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Provozuje PRO Plzeň. Všechna práva vyhrazena.