Malá Homolka bezpečnější

  • Vydáno: 19. květen 2023

Mgr. Marek Šlechta, člen předsednictva PRO PLZEŇ 3 upozorňuje na vážnost dopravní situace na Malé Homolce. Zároveň připravil s dalšími obyvateli petici ve znění: 

My, obyvatelé a příznivci lokality Malá Homolka, k. ú. Radobyčice, Plzeň 3, předkládáme tuto petici požadující:

1/ snížit v zastavěné oblasti nejvyšší povolenou rychlost na 50 km/hod , tedy od křížení ulic K Doudlevcům a K Malé Homolce při vjezdu do zastavěné oblasti ve směru od Radobyčic (v současné době pouze označeno značkou doporučující 50 km/hod a upozorňující na zvýšený pohyb chodců a cyklistů) po výjezd ze zastavěné oblasti směr Plzeň (křížení ulic K Doudlevců a Krásná)

2/ vybudovat osvětlený přechod pro chodce v oblasti zastávek MHD V Zahradách

3/ umístit zde stacionární radar pro měření rychlosti

K sepsání této petice nás vedou následující nezpochybnitelné argumenty:

Současný platný rychlostní limit 90 km/h ve výše zmíněné lokalitě naprosto nereflektuje aktuální situaci. Ačkoliv byla komunikace postavená jako extravilánová v době, kdy v této oblasti byly pouze zahrady a zahrádkářské osady, situace se za několik posledních let radikálně změnila. V oblasti Malá Homolka došlo v rámci územního plánování města ke změně typu území z rekreace na rekreaci a bydlení. Logicky tak došlo v posledních letech k vysokému nárůstu nových rodinných domů, čímž se výrazně navýšil i počet obyvatel, a to především rodin s dětmi. V bezprostřední blízkosti výpadovky směr Radobyčice tak stoupl i počet chodců. Mnoho výjezdů z přilehlých parcel navíc přímo ústí na hlavní silnici K Doudlevcům. Domníváme se, že komunikace jednoznačně splňuje požadavky intravilánu (viz níže vyjádření Nejvyššího správního soudu).

Každý den se v oblasti autobusových zastávek V Zahradách pohybuje v exponovaných časových úsecích, tedy mezi 7. a 8. hodinou ranní a v odpoledních hodinách, vysoký počet dětí a mládeže jedoucích do/ze škol, ale i lidí, kteří využívají HMD na cestě do/z práce -  a to v obou směrech. MHD využívají hojně také senioři (často se sníženou mobilitou) mající zde zahrady. Díky vysoké frekvenci aut, chodců, souběžně s autobusy, dochází k nepřehledným a velmi nebezpečným situacím. Auta jedou rychlostí 90km/h, rozhled řidičů i chodců je omezený, pro chodce je složité a nebezpečné jednoduše přejít a auta ve vysoké rychlosti dobrzďují. Z přilehlých ulic je navíc díky vysokému provozu problematické vyjet. Z vedlejších ulic (Krásná, Výhledová, K Malé Homolce, Radobyčická cesta) ráno vyjíždí a odpoledne se vrací množství aut a výjezd je, i v souvislosti s masivní výstavbou v Radobyčicích, Štěnovicích, Útušicích a dalších obcích, problematický.  Šířka vedlejších komunikací neumožňuje pohyb dvou aut zároveň. Pokud tedy potřebuje vozidlo z hlavní ulice (Zborovská, později K Doudlevcům) odbočit do vedlejší ulice, a v ní je jiné auto, musí odbočující vozidlo z hlavní ulice počkat a opět se nebezpečně dobrzďuje z 90km rychlosti. Vše dokumentujeme na přiložených fotografiích (viz příloha).

Ačkoliv byla ve zmíněné oblasti, kde požadujeme snížení rychlosti, umístěna dopravní značka „doporučená rychlost 50 km/h“ s výstražnou dodatkovou tabulkou „pohyb chodců a cyklistů“, protože ulicí Zborovská/K Doudlevcům vede také cyklostezka, většina řidičů tuto doporučenou rychlost jednoduše nerespektuje.

Nezanedbatelná je v důsledku současného rychlostního limitu také vysoká hlučnost po obou stranách komunikace.

Bohužel se nemůžeme nevyhnout porovnání dopravní situace v naší oblasti Malá Homolka s oblastí Výsluní. Obě dvě oblasti jsou totiž rovnocenně zastavěné, obydlené trvale žijícími obyvateli (v Územním plánu města spadají do stejné kategorie „rekreace a bydlení“), avšak v oblasti Výsluní je povolená rychlost 30 km/h, která je často kontrolována Městskou policií, a naproti tomu je v oblasti Malá Homolka povolená rychlost 90 km/h. Pro mnohé řidiče je tak výhodnější a rychlejší volit cestu po silnici K Doudlevcům, kde mohou projíždět 90 km/h. To zapříčiňuje ještě hustší provoz na ulici Zborovská/K Doudlevcům a ještě obtížnější přecházejí (viz přiložené foto).

Nejvyšší správní soud 1 As 183/2012 – 50, část [25] uvedl, že: Smyslem stanovení maximální povolené rychlosti pro jízdu v obci (§ 18 odst. 4 zákona o silničním provozu) je ochrana života, zdraví a majetku obyvatel obce a účastníků provozu na pozemních komunikacích, jakož i zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Obec je v § 2 písm. c) zákona o silničním provozu vymezena primárně jako zastavěné území. Právě zastavěnost představuje základní a klíčový znak charakterizující území obce.

Pokud byla povolena výstavba trvalého bydlení v oblasti Malá Homolka, je nezbytné zaručit také bezpečnost jejích obyvatel. Požadujeme snížení rychlosti na 50km/h již od horizontu komunikace ze směru od Radobyčic a zajištění jak bezpečného přecházení obyvatel domů i majitelů zahrad z oblasti Malá Homolka, tak bezpečného odbočení i výjezd z ulice K Malé Homolce, Radobyčická cesta a z nemovitostí nacházejících se na ulici K Doudlevcům. Situaci by v konečném důsledku zcela vyřešilo také posunutí hranic města Plzně ze současné hranice za hřbitovem až na konec zástavby Malá Homolka směrem na Radobyčice. (Viz příloha mapa)

Jsme si vědomi toho, že požadavek na snížení nejvyšší povolené rychlosti byl již několikrát předložen a následně odmítnut jako neopodstatněný. Nicméně jsme toho názoru, že současná situace je bezprecedentní a neúnosná, tudíž vyžadující neodkladné řešení. To dokazuje i fakt, že koncem roku 2022 došlo ke střetu nezletilé dívky s osobním vozem, právě při přecházení na zastávku.

Víme, že existuje projekt, který má řešit komplexní infrastrukturu (vodovod, kanalizace, přidání další zastávky, zpomalovací vjezd do obce, úpravu komunikace……) ale ten je vypracován již mnoho let a čekat, až bude realizován, je pro nás neakceptovatelné. Proto žádáme o neodkladnou změnu tak, aby město vynaložilo odpovídající prostředky na vyřešení této situace a život v této oblasti byl již nyní bezpečný. 

O absurdnosti celé situace svědčí fakt, že časový rozdíl projetí výše uvedeného úseku od značky Plzeň po horizont na výjezdu z oblasti Malá Homolka směr Radobyčice při rychlosti 50 km/h a 90 km/h činí pouhých 21 sekund.

 

Petici můžete podepsat na odkaze: https://e-petice.cz/petitions/mala-homolka-bezpecnejsi.html?fbclid=IwAR0LN9FPTNjiQOIr1qkz09pOTQlLMMX5ipFt0yQmJUGApt2WRA7wl_X27r4

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Toužimská 1685/23
323 00 Plzeň

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Provozuje PRO Plzeň. Všechna práva vyhrazena.