Programové prohlášení koalice - Vedení Plzně představilo hlavní témata a projekty do roku 2026

  • Vydáno: 9. březen 2023

Vedení Plzně představilo hlavní projekty, jimž se bude až do roku 2026 věnovat. Zástupci čtyřkoalice ANO 2011, PRO Plzeň, České pirátské strany a STAN chtějí západočeskou metropoli jako moderní, chytrou, zelenou, energeticky šetrnou, kulturní, sportovní, a především přívětivou pro občany. Zaměří se na záchranu kulturního domu Peklo, výstavbu parkovacího domu, archivu i bytů ve Světovaru, stavby sportovních hal na Borech a v Liticích, výstavbu nových bytů, rekonstrukci ústřední knihovny, revitalizaci významných ulic i náměstí, úpravu problémových křižovatek, zkapacitnění okružní křižovatky U Makra i na Belánce, pomoc s realizací části východního okruhu atd. Postarají se o rozvoj i dalších oblastí, tedy bezpečnosti, školství, kultury, sociální, turismu i Smart Cities a podpory podnikání.

„Těší mě, že se nám napříč koalicí podařilo najít shodu na projektech, které považujeme pro rozvoj města Plzně za klíčové. Naši společnou prioritou je investovat do projektů, které Plzeňané pocítí v každodenním životě. Nejedná se jen o velké investice a stavby, ale i o investice do služeb, jako jsou městská hromadná doprava nebo ceny energií. Uděláme maximum pro to, abychom občanům pomohli překonat dnešní dobu, a zároveň dokázali plnohodnotně rozvíjet naše město,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).

„Naší prioritou při využívání městských pozemků je výstavba dostupného bydlení. Budeme aktivně pracovat na zástavbě brownfieldů a pokračovat v rozvoji areálu Světovar. Zpracujeme projekty revitalizace nábřeží Mže a Radbuzy, připravíme rekonstrukce Husovy a Tyršovy ulice, Anglického nábřeží, náměstí Milady Horákové, náměstí Míru i Jiráskova náměstí. Postavíme nové parkovací domy a patrová parkoviště, zahájíme rekonstrukci Pekla a budov v areálu DEPO2015,“ přiblížil první náměstek primátora Pavel Bosák (Česká pirátská strana).

„Chceme spolupracovat s ŘSD na důležitých stavbách snižujících zátěž města tranzitní dopravou,“ uvedl náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (Starostové a nezávislí). Konkrétně zmínil projekty rozšíření okružní křižovatky U Makra a zkapacitnění křižovatky Belánka, cílem je upravit i další křižovatky s přihlédnutím k bezpečnosti chodců, mj. U Jána, Americké s Mikulášskou nebo na náměstí Milady Horákové. Město zahájí projekční práce a majetkovou přípravu na rozšíření Západního okruhu o zbylé dva jízdní pruhy, chce zkvalitňovat infrastrukturu pro cyklisty a budovat nová parkoviště. V oblasti veřejné dopravy chce město držet komfort, neomezovat četnost spojů ani kapacitu vozů. Už od dubna rozšíří slevy v MHD, u seniorů snížením věkového limitu pro jízdu zdarma ze 70 na 65 let a u studentů rozšířením polovičních jednorázových jízdenek až do 26 let.

„Za naprosto zásadní považuji posílení a stabilizaci městské policie. Zavedeme také systematické vyhodnocování bezpečnosti v jednotlivých částech města a navrhneme opatření tak, aby se zvýšila bezpečnost a aby se Plzeňané cítili bezpečněji. Zpřísníme i podmínky regulace hazardu,“ přiblížil radní pro oblast bezpečnosti Jiří Winkelhöfer (PRO Plzeň).

V oblasti školství Plzeň rozšíří počty odborných učeben na školách, podpoří vznik polytechnických center, navýší dle potřeb škol jejich provozní příspěvek, rozšíří a zrekonstruuje školní sportovní areály a rozšíří tak nabídku hřišť pro veřejnost. Podle demografického vývoje pomůže obvodům zvětšit kapacity mateřinek, zkvalitní stravování ve školních jídelnách, finančně podpoří výuku cizích jazyků a mezinárodní výměnné projekty.

V oblasti bytové politiky a sociálního a dostupného bydlení město postaví nové bytové domy, mj. v Zátiší, vybuduje nové objekty pro seniory a mladé rodiny na území Doubravky – Červeného Hrádku, na území Malesic a Křimic, stejně tak i nové nízkoprahové centrum pro osoby bez domova, zrekonstruuje blok Korandovy ulice, zrevitalizuje městské domy v Kotkově, Kalikově, Tylově, Resslově ulici, ve Smetanových sadech a Na Jíkalce. Město bude nadále vytipovávat další lokality vhodné pro bydlení a postupně směřovat k zahájení výstavby.

V oblasti sportu město postaví novou multifunkčních halu na Borech, která splní podmínky pro evropské soutěže a poskytne zázemí házenkářům a futsalistům, připraví i nový areál v Liticích pro baseball, americký fotbal a ragby. Rada bude usilovat o majetkoprávní vyřešení pozemků na takzvané Lopatárně pro vybudování nového moderního sportoviště, pokračovat budou investice do modernizací a rekonstrukcí městských sportovišť, navýší se peníze pro dotační tituly a podpoří tak organizovaný i neorganizovaných sport.

V oblasti kultury a památkové péče město zrevitalizuje ústřední budovu své knihovny, bude usilovat o rozvoj kulturní pestrosti, v rámci provozování a správy městských kulturních zařízení se zaměří na úsporu energií, zajistí bezbariérovost Nového divadla, podpoří Plzeňský kraj v záměru rekonstrukce a adaptace bývalých Městských lázní, připojí se k celostátním aktivitám, jako jsou Rok české hudby 2024 a projekt Smetana200, obnoví památkový fond a podpoří památkovou péči, podpoří rozvoj kulturně – kreativního centra DEPO.

V oblasti Smart Cities a podpory podnikání Plzeň nabídne úřad jako e-shop, tedy výrazně zvýší digitalizaci městem poskytovaných služeb. Oblíbené aplikace (parkování, MHD, Plzni.to, důležité kontakty a další) sloučí do jednoho uživatelsky přívětivého řešení. Využije moderní technologie v dopravě pro zvýšení její plynulosti a bezpečnosti a vytvoří nástroj, který formou webové prezentace poskytne předem informace, kdy, kde a co se bude v Plzni stavět. Rozvine v Česku unikátní systém PINE (Plzeňský Inovační Ekosystém) pro zkvalitnění vzdělávání od mateřských až po vysoké školy, systém propojí s firmami. Spustí projekt masivních instalací fotovoltaických panelů na střechy městských domů.

V oblasti sociální politiky Plzeň udrží kvalitní síť sociálních služeb, zajistí požadovaný nárůst počtu zaměstnanců v přímé obslužné péči v pobytových zařízeních sociálních služeb městského ústavu, podpoří realizaci nových investičních projektů v sociální oblasti a podpoří rozvoj aktivit, které zabrání sociální izolaci seniorů. Dále také podpoří poskytování hospicové a paliativní péče na území města. Věnovat se chce i zajištění zateplení objektů městského ústavu sociálních služeb a dalším projektům.

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Toužimská 1685/23
323 00 Plzeň

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Provozuje PRO Plzeň. Všechna práva vyhrazena.