„Postaráme se o svoje sportovní kluby v Plzni,“ říká radní Tomáš Morávek

  • Vydáno: 4. únor 2023

O tom, že se v Plzni sportu daří, není třeba pochybovat. Důkazem jsou mnohá ocenění, která plzeňští sportovci nejenom v minulém roce dosáhli. Stručně řečeno, sportovní vyžití občanů města je jednou z priorit radnice. Nejinak je tomu i letos, kdy rozpočet pamatuje na tuto kapitolu nemalou částkou. Právě proto jsme požádali radního pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Ing. Tomáše Morávka o rozhovor, abychom našich čtenářům blíže představili tyto záměry.

Rozhovor pro Plzeňský rozhled 

Pane radní, jakou částku z městského rozpočtu tvoří oblast, kterou máte na starosti?

Rozpočet odboru Sportu MMP na přímou podporu sportu, kterou mám v gesci, je v letošním roce zatím 56 mil. Kč. Není v tom zahrnuta např. fondová rezerva při větších investičních akcích sportovních jednot a spolků, kdy žádají o finanční podporu od NSA a město Plzeň pomáhá těmto žadatelům ve spolufinancování. Celkově se z rozpočtu města Plzně uvolňuje na tělovýchovu a zájmovou činnost přes 470 mil Kč.

Kterým směrem půjde největší část peněz?

Největší finanční částka z rozpočtu sportu jde do dotačních titulů vyhlášených městem Plzeň a neinvestičních dotačních finančních prostředků pro talentovanou mládež, kterou představují sportovní akademie. Jedná se celkem o 47 mil. Kč a já jsem moc rád, že se nám podařilo např. do dotačního titulu na provoz sportovních klubů navýšit finanční částku o 3 mil Kč na celkových 18 mil Kč. Mým cílem v této oblasti je získat pro sportovce částku až 100 mil Kč.

Do těchto podporovaných oblastí spadá i grantový program. Je nějak rozdělen na profesionální a zájmovou sportovní činnost?

Město Plzeň profesionální sport dospělých finančně nepodporuje. Tam je odpovědnost a zajišťování finančních prostředků přímo na klubech. Nicméně i v tomto se město Plzeň snaží zajistit profesionálním sportovcům co nejlepší podmínky, a proto jsou podpořeny skrze městský systém výpůjčky a pronájem sportovišť ve vlastnictví města Plzně. Výkonnostní sport a talentovaná mládež je podpořena především prostřednictvím výše jmenované sportovní akademie, kde je podpora i svazu a Plzeňského kraje. Plzeň má aktuálně 9 akademií v 8 sportech. Podpora zájmové činnosti je pak především v rámci dotačního titulu na provozní výdaje a sportovní akce. V neposlední řadě mohou kluby žádat o drobné investiční akce nebo na rekonstrukce svých sportovišť.

Pokud vím, tak jeden dotační program cílí na podporu sportu a tělovýchovy hendikepovaných sportovců, kam přesně?

V Plzni máme 9 sportovních organizací, které pomáhají hendikepovaným sportovcům. Největším a nejúspěšnějším žadatelem je TJ Halma Plzeň, která dostává okolo 400 tisíc Kč.

Často se mluví i o spolupráci se sportovními akademiemi, které se zaměřují hlavně na vrcholové sportovní naděje. Co je v tomto směru nového?

Sportovní akademie jsou ukázkovým příkladem, jak se starat o talentovanou mládež. Velkou chloubou Plzně jsou např. atletické, fotbalové či hokejové akademie. Dále máme v Plzni tenisovou, házenkářskou, triatlonovou, golfovou a nově i cyklistickou akademii. Memorandum o vzniku cyklistické akademii bylo podepsáno na konci roku 2022 a zařazena je tedy již od roku 2023. Již teď se připravujeme na možné zařazení do akademie dalších úspěšných sportů v Plzni. Jsem moc rád, že cyklistická akademie myslí na všechna odvětví tohoto sportu. Tudíž jsou do memoranda zařazeny cyklistické disciplíny, jako je silniční cyklistika, horská, dráhová, cyklokros, halová i bmx. Aktuálně se jedná o rozšíření o další 3 – 4 subjekty.

Ve vaší gesci je také spolupráce s Plzeňskými tréninkovými centry mládeže (PTCM), co si pod tím máme představit?

Město Plzeň je systémem tréninkových center jedinečným v ČR. Jedná se o koncepční podporu důležitých sportů, které nedosahují na status akademie. Jde především o sporty jako jsou futsal, volejbal, basketbal, plavání, pozemní hokej, luko−
střelba, badminton nebo zimní sporty. Všechny tyto sporty dělají Plzni skvělou reklamu.

Když mluvíme o sportu, neznamená to samozřejmě jenom závodění, ale i zábavu pro volný čas a jeho využití. Jaká je v tomto směru vaše představa?

Snaha je vždy dostat ke sportu, ať už závodnímu nebo volnočasovému, co nejvíce dětí, dospělých, ale i seniorů. Proto pořádáme tradiční akce, jako je Sportmánie, největší sportovní akce v Plzeňském kraji, plavecký přebor seniorů nebo sportovní hry mateřských škol. Chtěli bychom dále podporovat všechny typy sportovních akcí na území města Plzně, a proto v březnu spustíme nový dotační titul na pořádání sportovních akcí.

Můžeme se také zeptat na materiální podmínky a sportovní zázemí v Plzni? Jaké jsou novinky a plány?

Největší novinkou je především otevření nové moderní haly v Krašovské ulici. Po sportovních halách je v Plzni dlouhodobě velká poptávka. Hala v Krašovské ulici je unikátní i v tom, že je 70 m dlouhá a plocha se může rozdělit na tři sportoviště
najednou. Věřím, že sportovní veřejnost ji bude hojně využívat. Hned v přímé blízkosti této sportovní haly vzniká nový areál pro klub neslyšících. I na něj se můžeme těšit již tento rok. Bohužel se stala i jedna méně příjemná sportovní věc, a to zničení fotbalového hřiště TJ Košutka Plzeň, která patří k jednomu z největších oddílů v Plzni. Z hřiště si udělala „divoká“ prasata v podstatě jídelnu a pravidelně se chodí na fotbalové hřiště najíst. Víme, že i to se musí řešit.

"O jednom bych však chtěl Plzeňany ujistit, prostě se snažím a budu se snažit být prodlouženou rukou všech sportovních klubů v Plzni." - Ing. Tomáš Morávek, radní pro oblast sportu 

 

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Toužimská 1685/23
323 00 Plzeň

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© PRO Plzeň. All rights reserved.