Jsme PRO otevření Americké třídy

  • 1. červen 2022 |
  • Aktuality

Jedním z hlavních volebních témat pro komunální volby 2022 je průjezdnost a plynulost dopravy v Plzni. Při bližším seznámení se s částečnou uzavírkou Americké třídy, jsme došli k závěru, že tato uzavírka postrádá smysl. Víceméně každý dnes může Americkou projet pokud si jede něco vyřídit do Tylovy, Martinské, Americké... a proto: www.otevremeamerickou.cz 

!Během natáčení /60min/ projelo uzavřenu Americkou třídou 160 vozidel!  

OTEVŘEME AMERICKOU TŘÍDU  

HISTORIE
Již v roce 2003 Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 337 byla schválena varianta rekonstrukce Americké třídy s vyloučením automobilové dopravy v úseku Škroupova ulice – Mrakodrap s kruhovým objezdem místo stávající křižovatky, avšak s možností vrátit automobilovou dopravu zpět.
Následně, v roce 2007, bylo toto usnesení změněno tak, aby Americká třída byla řešena jako obslužná komunikace, tedy s povoleným vjezdem pro automobily. Zároveň mělo dopravní řešení umožnit případné uzavření úseku Škroupova ulice – Mrakodrap.

PROČ
Již v roce 2007 existovaly pochybnosti o průjezdnosti ulice U Trati na křižovatce Belánka a existoval záměr na vytvoření mimoúrovňové křižovatky. Ulice U Trati – Borská by podjížděla Klatovskou třídu průběžně a zároveň by byly zachovány všechny odbočovací pruhy. Tímto řešením by se zamezilo tvoření „špuntu“ na křižovatce Belánka. A to byl rok 2007! Z nepochopitelného důvodu se od této stavby upustilo a doprava je zde stále velmi komplikovaná. Proč se na úpravě této křižovatky přestalo pracovat, netušíme. Veškeré související stavby v režii státu – např. rekonstrukce Jižního nádraží včetně kolejiště – s tímto řešením počítaly. Na začátku Borské ulice si můžete všimnout vyštěrkovaného pozemku, kde měl být právě odbočovací pruh.

NÁŠ NÁVRH
Chceme Americkou třídu opět otevřít pro automobilovou dopravu a podpořit stavbu mimoúrovňové křižovatky u Belánky.

Náš spot: 

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© PRO Plzeň. All rights reserved.