rok 2021 - Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se pod vedením Ing. Vladimíra Tichého v roce 2021 sešel celkem 6x, kdy polovina setkání proběhla prezenčním způsobem a druhá polovina proběhla on-line formou.

Hlavní věcnou problematikou, kterou se výbor zabývá, jsou změny v rejstříku škol a školských zařízení. Výbor řeší také změnu zájmu studentů o různé obory středních škol, kdy jsou průběžně navyšovány resp. snižovány kapacity u jednotlivých oborů středních škol. V rámci jednání výboru byla také vedena diskuse k otevření nových základních, středních a vyšších odborných škol v rámci Plzeňského kraje.

V rámci průběžné činnosti výboru byli jeho členové seznámeni s výsledky maturitních zkoušek na školách v Plzeňském kraji a taktéž s výsledky přijímacího řízení na střední školy v kraji.

Na zasedání výboru byly Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje prezentovány 2 rozsáhlé analýzy, a to Regionální predikce trhu práce v Plzeňském kraji a Analýza vývoje počtu žáků na středních školách v Plzeňském kraji. Na základě zmíněných analýz bude výbor ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu navyšovat kapacitu studentů u jednotlivých škol.

Celkově lze shrnout fungování výboru jako velice kvalitní, kdy prozatím odvedená činnost předsedy výboru Ing. Tichého a také dalších členů výboru vedou k zvyšování kvality školství v Plzeňském kraji a přispívá ke snižování nezaměstnanosti napříč celým krajem 

Ing. Vladimír Tichý /PRO Plzeň/ - předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Jiří Winkelhöfer /PRO Plzeň/ - člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

rok 2021 - Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

Výbor pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing 

Úzce profilovaný výbor Plzeňského kraje se s ohledem na pokračující pandemii COVID schází pouze jedenkrát v průběhu dvou měsíců. V  letošním roce 3x proběhla jednání výboru prezenční formou a jinak se jednání výboru uskutečnilo prostřednictvím videohovoru.

Činnost výboru je do značné míry vázána na cestovní ruch a spolupráci s partnerskými regiony napříč Evropskou unií, která je, bohužel, vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirem značně omezena. V následujících měsících by právě tento výbor měl být klíčovým pro znovurestartování cestovního ruchu v Plzeňském kraji.

V rámci marketingové kampaně byl schválen návrh našeho zástupce Radomíra Řezaniny. Ten doporučil informovat občany kraje o očkování proti COVID prostřednictvím obecních rozhlasů. Bohužel nejvíce „PR“ nápad na tzv. covidovou tramvaj nebyl z finančních důvodů schválen.

Výbor se zaměřil také na úspory nákladů. Mění se způsob distribuce krajského zpravodaje, kdy pro město Plzeň byla určena výdejní místa a v menších městech a obcích bude krajský zpravodaj k dispozici na úřadech, případně v místních obchodech. Identická verze krajského zpravodaje bude k dispozici i v elektronické podobě na webových stránkách kraje.

Jediná výtka se týká administrativní činnosti výboru.  I přes pokyn předsedy výboru členové opakovaně neobdrželi pozvánky na akce pořádané Plzeňským krajem.

Nezbývá než věřit, že covidová doba již brzy pomine a Plzeňský kraj opětovně naváže na předchozí přeshraniční spolupráci a také uzavře nová partnerství, která přinesou pozitiva pro občany ve sféře nejen ekonomické, ale také kulturní a sociální.

Radomír Řezanina /PRO Plzeň/ - člen Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing

Navrhli jsme vyšší podporu sboru dobrovolných hasičů

V rámci listopadového zasedání výboru seznámil vedoucí odboru bezpečnosti Ing. Radek Svoboda členy výboru s náměty pro rozpočet pro 2022 v oblasti bezpečnosti, veřejného pořádku a krizového řízení.

V rámci diskuse členů výboru navrhli Hana Valachovičová /STAN/ a Petr Maule /PRO PLZEŇ/ přesun 1 milionu korun pro řešení mimořádných událostí na vyšší podporu sboru dobrovolných hasičů. Tento návrh byl předložen z důvodu opakovaného nevyčerpání položky rozpočtu pro mimořádné události a naopak dlouhodobé podfinancování dobrovolných hasičů. V rámci dalších bodů byli členové výboru ujištěni, že ačkoliv celorepublikově není covidová situace příznivá, tak připravenost zdravotnických zařízení v kraji je dostatečná a měly by případný výrazný nápor nakažených zvládnout bez výrazných problému.

Stejně jako v rámci minulých zasedání výboru se projednávaná tématika netočila pouze kolem legislativy, ale zabývala se bezpečností a záchranným systémem. Opětovně byla bylo probíráno financování sborů dobrovolných hasičů, kde je neustále potřeba obnovovat techniku, aby se zajistila maximální akceschopnost těchto sborů v případě lokálních záplav domů apod.

V rámci činnosti výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém si velmi chválíme spolupráci nejen s hejtmankou kraje, ale zejména s vrcholnými představiteli integrovaného záchranného systému, kteří se na naše zasedání dostavují a případné nejasnosti vysvětlí a odůvodní nejasnosti, které souvisejí s jejich požadavky na podpory jednotlivých složek IZS.

Petr Maule, Nikola Šimlová - členové Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém

Staň se PRO Plzeňákem!

Jsi Plzeňák a máš rád Plzeň? Chceš, aby Plzeň byla bezpečná, snadno průjezdná, čistá, sportovní? Připoj se k nám! Jako člen, příznivec nebo nestraník, který chce kandidovat v obecních volbách a něco změnit. 

Přivítáme každého, kdo má chuť udělat Plzeň lepší. 

Zaregistruj se na našem webu: http://proplzen.cz/pridejte-se-k-nam a zaškrtni jednu z variant, která je ti nejblíže. 

Tým PRO Plzeň 

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2021 PRO Plzeň