Zasedání Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK

Ve středu 28. dubna se uskutečnilo první zasedání Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK. Zasedání se účastnili oba nominovaní zástupci z hnutí PRO PLZEŇ - Mgr. Nikola Šimlová a PhDr. Petr Maule.

Dubnové zasedání se uskutečnilo prezenční formou, avšak za dodržení všech protiepidemických opatření.

V rámci jednání byly projednány všechny stěžejní materiály - Jednací řád Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje, Pravidla kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje a Jednací řád Bezpečnostní rady Plzeňského kraje. V rámci diskuse k projednávaným bodům se členové výboru vyjadřovali věcně s cílem nalézt řešení. Tuto skutečnost velmi oceňujeme, neboť právě věcná diskuse a komunikace je základem pro úspěšnou spolupráci na úrovni krajského zastupitelstva.

Věříme, že i v následujících měsících bude činnost výboru prospěšnou a pomůže občanům kraje k zefektivnění v oblasti integrovaného záchranného systému.

Petice pro zachování dvoučlenných hlídek Městské police Plzeň v obvodech

V posledních dnech v Plzni rezonuje rozhodnutí nového šéfa plzeňské městské policie Petra Vlka o zavedení jednočlenných hlídek. Městský policista by tak po našich obvodech chodil sám, dohlížel by na pořádek a jako jednočlenná hlídka by měl zakročit v případě potřeby. Jednočlenné hlídky se týkají pouze služeb ve dne a hlavním cílem je dostat se blíže k veřejnosti a být více viděni na ulici.

Tento postup nemá podporu ani u strážníků, jejichž petici podepsalo 179 zaměstnanců Městské policie Plzeň.
Hlavní důvody našeho nesouhlasu se zavedením jednočlenných hlídek jsou především z taktických a bezpečnostních důvodů.  Citujeme z  textu petice strážníků: „…. samotný strážník na ulici se může dostat do situace, kdy bude ohrožen jeho život a zdraví, popřípadě život a zdraví jiných osob a nebude schopen si přivolat pomoc. Hrozí zde nebezpečí z prodlení, pokud budou další hlídky vytížené nebo od místa hodně vzdálené,“.

Hnutí PRO Plzeň chápe obavy městských strážníků. V době neuspokojivé bezpečnostní situace, neúctě k strážníkům a častého agresivního chování pachatelů přestupků (např. pod vlivem alkoholu nebo omamných látek) požadujeme zachování dvoučlenných hlídek. Především musí být zajištěna bezpečnost strážníků. Chtěli bychom, aby městská policie nebyla občany vnímána pouze jako nástroj pro výběr pokut za špatné parkování. Svůj kredit a prestiž by měla získávat především pomocí občanům v běžném životě.

PRO Plzeň

 

Hlasujte na: https://strawpoll.com/kbdbby5ew

Reportáž ČT o koncepci Návrat ke sportu

Reportáž ČT o konceptu Návrat ke sportu, kterou jsme poslali všem poslancům, NSA, ČUS a MŠMT. 

Zdroj ČT: Lidé mají nedostatek pohybu
Zesiluje taky nespokojenost sportovních klubů a jednotlivých trenérů s tím, že s výjimkou profesionálních týmů a profesionálních soutěží dospělých je veškerý ostatní sport dlouhodobě zastavený.

Odkaz na reportáž: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000140331-udalosti-v-regionech/video/830380

 

Jednání Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK

Dne 30.3.2021, proběhlo již druhé jednání výboru a kvůli pandemické situaci, proběhlo stejně jako to první a to online z domova. Na programu jednání, byly tři body:

1) Aktuální situace spolupráce s partnerskými regiony za účasti radní JUDr. M. Krejsové

Radní JUDr. M Krejsová nám představila 10 aktuálních partnerských regionů Plzeňského kraje. V uplynulém období zpracovala pracovní materiál, který nám byl poskytnut k nahlédnutí a zhodnocuje prospěšnost spolupráce s těmito regiony. Byli jsme požádáni, jako členové výboru o spolupráci s výběrem nových partnerských regionů na příští období. Mělo by se jednat hlavně o navázání nových kontaktů se Slovenskem, Normandií, Španělskem a Izraelem. Nově by se měly řešit především výměnné pobyty studentů.


2) Představení krajské očkovací kampaně
Po prvním jednání Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK byla navázaná spolupráce s řetězcem COOP, jenž informovala občany v obcích a městech Plzeňského kraje o očkování. Po letákové kampani je nyní připraven k distribuci magazín "Rádce 3R". Očkovací kampaň, se spustí v druhé polovině dubna.

3) Měsíčník Plzeňského kraje
Předsedou výboru, jsme byli informováni o změnách magazínu, který dle návrhu je nyní v připomínkovacím řízení. Měsíčník Plzeňského kraje bude vydáván v dvouměsíčním intervalu. Bude mít formát A4 a 20 stran. V Plzeňském kraji, mimo město Plzeň, bude distribuován do schránek. V Plzni prostřednictvím dostatečného množství vydávacích míst. Pak už následovala diskuze a závěr.

Radomír Řezanina
člen Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK

KONTAKT

PRO PLZEŇ
Úněšovská 2205/17, Bolevec, 323 00 Plzeň
E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2021 PRO Plzeň